ЗАЯВА ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА ПРАВНИКІВ ПРОТИ КОРУПЦІЇ»

стосовно проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції» (№1010)

У суспільстві, яке критично потребує підвищення прозорості та підзвітності органів влади, ефективного виявлення, розслідування та притягнення до відповідальності винних у порушенні закону, запровадження заходів захисту викривачів є надважливим.

29 серпня 2019 року до Верховної Ради України подано президентський законопроект №1010 «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання корупції» щодо викривачів корупції»».http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=66253

Вже через десять робочих днів, 13 вересня, законопроект було прийнято за основу із скороченням строку підготовки до другого читання.

Слід зауважити, що лише декілька експертів та громадських активістів були запрошені заступником керівника Офісу Глави держави Русланом Рябошапкою до обговорення цього законопроекту 19 серпня 2019 року. 20 серпня 2019 року «Ініціатива 11» оприлюднила заяву щодо проекту закону у сфері захисту викривачів, який готує Офіс Президента України –https://www.facebook.com/initiative11/photos/a.771628199619726/237821125...

Профільні експерти не брали участь у його розробці, законопроект не обговорювався у наукових колах. У висновку Головного науково – експертного управління від 3 вересня 2019 року йдеться про те, що законопроект потребує доопрацювання із урахуванням висловлених зауважень і пропозицій.

Нагадаємо, що ще у 2015 року в Україні почалась розробка законопроекту №4038а «Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам», ініційована нашою громадською організацією і підтримана колегами з інших неурядових організацій ("Ініціатива 11"), а також 15 народними депутатами України. В жовтні 2016 року Комітет Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції підтримав законопроект. На жаль, протягом трьох наступних років проект так і не став законом.

Головною відмінністю законопроекту №4038а від президентського № 1010 є те, що поняття "викривач" у законопроекті №4038а було визначено значно ширше, а, отже, було передбачено гарантії захисту всіх осіб, які повідомляють про злочини, порушення прав людини, корупційні правопорушення тощо. Вважаємо, що вкрай важливим є активна громадянська позиція, нетолерантне відношення до всіх суспільно небезпечних діянь у державному і приватному секторі, а тому не варто штучно виокремлювати тільки один вид правопорушень і заохочувати громадян до їх викривання.

Згідно проекту № 1010 до глави 9 Кримінального процесуального кодексу України пропонується внести статтю 130-1 «Виплата винагороди викривачу», яка визначає, що за повідомлення про корупційний злочин, активне сприяння його розкриттю, якщо грошовий розмір предмета злочину або завдані державі збитки від такого злочину в п'ять тисяч і більше разів перевищують розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на час вчинення злочину, викривачу виплачується винагорода у межах 10 відсотків від грошового розміру предмета корупційного злочину або від завданого державі збитку, але не більше трьох тисяч мінімальних заробітних плат, встановлених на час вчинення злочину.

Згідно законодавства, з 1 липня 2019 року для отримання викривачем винагороди мінімальна сума грошового розміру предмета злочину або завданих державі збитків від такого злочину повинна сягати щонайменше 10 млн. 35 тис. грн.

Для українських реалій ця сума є досить значною, тому є велика ймовірність використання даної нормипроти політичних опонентів. На нашу думку, не є доцільним, в першу чергу, акцентувати увагу на матеріальному заохоченні осіб, які повідомляють про корупцію, оскільки це вихолощує сам сенс моральної нетерпимості до підкупу і продажності. Невипадково, відомий американський юрист, захисник прав американських викривачів Томас Девайн (Thomas Devine) звертав увагу на те, що великі гроші можуть підривати довіру до викривачів та їх дій.

Вбачається, що законопроект № 1010 був внесений у Верховну Раду на виконання передвиборчої програми кандидата на пост президента, в якій було зазначено: «Викривач корупції перебуватиме під захистом держави та отримуватиме матеріальне заохочення». Але більша частина викривачів корупційних злочинів (у випадках, коли грошовий розмір предмета злочину або завдані державі збитки не досягнуть визначеної величини) згідно законопроекту № 1010 матеріального заохочення не отримає.

Звертаємо увагу на небезпечну тенденцію роботи Верховної Ради України ІХ скликання, коли ґрунтовна законотворча діяльність замінюється швидким прийняттям законів, які мають зовнішньо привабливі гасла, розраховані на одержання схвалення широкими верствами населення без розуміння сутності, мети й наслідків. Наукова спільнота, експертне середовище на мають навіть мінімального часу, щоб ретельно розглянути запропоновані законопроекти.

Ми приєднались до заяви низки громадських організацій, які зауважили, що частина 4 статті 53-2 законопроекту №1010 порушує принцип свободи інформації та суперечить статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також низці українських законів Таке положення законопроекту не гарантує права поширювати інформацію про факти корупції через ЗМІ чи інші зовнішні канали, якщо вона була віднесена до державної таємниці.

https://www.facebook.com/initiative11/posts/2413422208773642?__xts__%5B0...

Важливо відзначити ще один аспект. 16 квітня 2019 року Європейський Парламент проголосував за новий нормативний акт - «Директиву щодо захисту осіб, які повідомляють про порушення законів Європейського союзу»[European Parliament legislative resolution of 16 April 2019 on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the protection of persons reporting on breaches of Union law (COM(2018)0218-C8-0159/2018-2018/0106(COD))http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0366_EN.html].

Директива встановлює стандарти захисту викривачів і наголошує, що важливо гарантувати захист трудових прав не тільки викривачам корупційних злочинів. Важливі усі порушення, що є суспільно небезпечними, зокрема, щодо виконання бюджету ЄС, здійснення закупівельу сфері комунальних послуг, будівельних робіт тощо (п.6), у галузі фінансових послуг, безпеки продуктів на внутрішніх ринках, (пп. 7-8), безпеки транспорту (п. 9), навколишнього середовища (п. 10), безпечних умов праці (п.21) тощо. Отже, звуження поняття викривача не відповідає сучасному законодавству Євросоюзу.

З огляду на вищезазначене, Україна потребує комплексного закону, який би гарантував правовий захист всіх викривачів, які розкривають інформацію про шкоду або загрозу шкоди суспільним інтересам. Бажано при цьому використати напрацювання, отримані під час роботи над законопроектом №4038а.

Закликаємо народних депутатів України опрацьовувати проекти законів без зайвого поспіху і поверховості, сприяти фаховому і прозорому процесу законотворення, зокрема, залучаючи науковців, представників громадянського суспільства до нього, з метою прийняття виважених та якісних нормативно-правових актів.