Інформація про нас

Про Лігу

Громадська організація “Всеукраїнська ліга правників проти корупції” була заснована однодумцями у вересні 2014 р. Зареєстровано організацію 27 жовтня 2014 р.

Основними напрямами діяльності Ліги є сприяння громадській просвіті та освіті, а також науковій і меценатській діяльності в Україні, розвитку громадських ініціатив і добровільних об’єднань фахівців у сфері протидії корупції, сприяння органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим особам в розвитку громадської просвіти та освіти, наукової і меценатської діяльності, участь у розробці, громадському обговоренні, експертизі та моніторингу рішень та нормативно-правових актів, що стосуються статутної мети і діяльності Ліги, залучення фахівців та громадськості до участі у програмах та заходах Ліги, участь у патріотичному і антикорупційному вихованні дітей та молоді.

Членами Ліги можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які досягли 18-річного віку, мають повну або неповну юридичну освіту та активно сприяють виконанню статутної мети і діяльності Ліги протягом не менше одного року. Індивідуальне членство в Лізі є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Ліги. Для набуття членства потрібна письмова рекомендація одного члена Ліги.

Наша команда

Олена Шостко - Голова Ради ГО “ВСЕУКРАЇНСЬКА ЛІГА ПРАВНИКІВ ПРОТИ КОРУПЦІЇ”, доктор юридичних наук, професор кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національнального юридичного університету  імені Ярослава Мудрого. Стажувалась у коледжі кримінальної юстиції Північно-східного університету (Бостон, США, 1994 р.), в Американському університеті, (Вашингтон, округ Колумбія, США, 1999 р.), брала участь у програмі Державного департаменту США  “Проблеми міжнародної злочинності” (2006 р.). У 2013 – 2014 рр як фіналіст програми імені Фулбрайта для науковців проводила дослідження в Центрі вивчення тероризму, транснаціональної злочинності та корупції (TraCCC) Університета Джорджа Мейсона (Арлінгтон, США) за темою: Ефективна антикорупційна політика: американський досвід і ситуація в Україні. Виступала з доповідями на тринадцяти міжнародних конференціях, проведених у США і країнах Європи. Двічі лауреат Премії імені Ярослава Мудрого (2011, 2012).    
З 2005 по 2014 рр. - член експертної групи і національний кореспондент від України з підготовки європейського статистичного збірника кримінальної юстиції (European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics). Член Європейського товариства кримінологів (ESC), експерт антикорупційної групи Реанімаційного Пакету Реформ.

Юлія Єпіфанова - фахівець у галузі приватного права, організатор просвітницьких заходів за участі науково-педагогічних працівників ВНЗ, студентства. Вона є учасником міжнародних освітніх програм, зокрема програми «Інноваційний університет і лідерство»,  Toastmasters Kharkiv - організація розвитку ораторського мистецтва і лідерства, «Відкритий світ» (the Open World Program, 2016). Доцент кафедри цивільно-правових дисціплін Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, директор Консультаційного центру юридичного факультету цього університета.

Оксана Нестеренко - кандидат юридичних наук, виконавчий директор Міждисциплінарного  науково-освітнього центру протидії корупції в Україні Національного університету «Києво-Могилянська академія», експерт у сфері захисту викривачів, стипендіат програми імені Фулбрайта - Інститут Кеннана при Міжнародному науковому центрі ім. Вудро Вільсона, Вашингтон (Kennan Institute Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington), 2013-2014рр. Автор та співавтор понад 60-ти наукових публікацій, серед яких одноосібна монографія «Інформація в Україні: право на доступ». Член робочої групи з розробки Закону України «Про доступ до публічної інформації» та законопроекту «Про захист викривачів і розкриття інформації про шкоду або загрозу суспільним інтересам», член антикорупційної групи РПР.

Сергій Онищенко є досвідченим правником у сфері регулювання міжнародного бізнесу та іноземних інвестицій. Навчався в Харківському юридичному інституті та Корнельському університеті, США. Має більш ніж 20-річний досвід роботи у провідних міжнародних юридичних фірмах. Зараз займається приватною практикою. Сергій Онищенко за результатами Всеукраїнського професійного дослідження якості надання юридичних послуг "Вибір клієнта" входив до числа 100 найкращих юристів України. Протягом останніх 5 років постійно включався до міжнародного списку "Best Lawyers".

Ольга Подільчак закінчила Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «психолог, викладач» та Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук, доцент. З 2015 р. працює на посаді доцента кафедри загальнотеоретичної юриспруденції конституційного та адміністративного права Київського інституту Національного університету «Одеська юридична академія». Досліджує проблеми запобігання корупції в Україні, тенденції і структурні зміни сучасної злочинності, мотивацію злочинної поведінки. Має більш ніж 40 публікацій. У 2006 р. на замовлення представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) як експерт брала участь у науковому проекті: «Протидія торгівлі людьми: моніторинг проблем протидії торгівлі людьми на прикладі міста Харкова». У 2013 р. брала участь у програмі професійного обміну «Відкритий світ», що заснована Конгресом США, за темою «Верховенство права».